Zmniejszanie zużycia paliwa

W roku 1983 wprowadzono tak zwany pierwszy zestaw zmian obniżających zużycie paliwa. Zmieniono tłumik wydechu, obniżając opory przepływu oraz tłumik ssania. W rezultacie uzyskano zmniejszenie zużycia paliwa o 7%

W roku 1984 wprowadzono dalsze zmiany, które objeły:
- zmianę kształtu komory spalania na wanienkową 
-zwiększenie stopnia sprężania do 8
- poprawę charakterystyki regulatora odśrodkowego
- przyśpieszenie zapłonu oraz zmianę zarysu (czyli skoku i fazy) krzywek wałka rozrządu
W efekcie uzyskano dalsze 5% zmniejszenie zużycia paliwa. Zróżnicowane badania drogowe wykazały, że w wyniku prowadzonych prac wlatach 1983-84 średnie zużycie paliwa samochodu Fiat 126p spadło z 6,5 do 5,5 l/100km. 

W 1987 r próbowano wprowadzić zmodernizowany gaźnik z nowym elementem ekonomizerem i elektromagnetycznym zaworem częściowo odcinającym dopływ paliwa na biegu jałowym
Prowadzono prace także nad  nowym systemem zasilania o nazwie PWM, czyli Pneumatyczne Wytwarzanie Mieszanki. Stosując PWM można było zmniejszyć zużycie paliwa o 0,7l/100km w stosunku do najlepszych osiągów silnika z tradycyjnym gaźnikiem. Jednak system posiadał techniczne niedoskonałości których nie udało się usunąć

Ważny etap prac badawczych w FSM dotyczył silników chłodzonych cieczą. Wykonano prototypy silników o pojemności 600, 650, 740 cm3 w układzie wzdłużnym w stosunku do osi pojazdu oraz silnik 700ccm w układzie poprzecznym.

Rozpatrywane były również możliwości zastosowanie małych silników wysokoprężnych. Były one jednymi z najmniejszych silników samochodowych na świecie. OBR w tym zakresie współpracował z firmami japońskimi.

Przygotowywano także zmiany konstrukcyjne dostosywujące seryjne silniki do benzyn o niższej liczbie oktanowej dodam że wszystko to działo się w okresie gdy benzyna była na kartki